Hiển thị tất cả 9 kết quả

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,35 tỷ  – Tình trạng: Full nội thất Liên hệ:  0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,295 tỷ  – Tình trạng:nội thất cơ bản Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,5 tỷ  – Tình trạng:đầy đủ nội thất Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,35 tỷ  – Tình trạng: nhà trống Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,5 tỷ  – Tình trạng:đẩy đủ nội thất Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,3 tỷ  – Tình trạng: nhà trống Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,45 tỷ  – Tình trạng: Full nội thất Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,3 tỷ  – Tình trạng: cơ bản Liên hệ:  0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)

Diện tích: 50m² – 1 phòng ngủ – 1 phòng tắm Giá: 1,35 tỷ  – Tình trạng: nhà trống Liên hệ: 0906 33 88 62 ( Hồ trợ xem nhà 24/24)